Prodej

Nabídka majetku prodávaného v rámci našich insolvenčních řízení. V případě, že máte o nějaký nabízený majetek zájem, prosím kontaktujte nás.

Insolvence prerov

Prodej pozemků

22. 01. 2018

Ing. Robert Beneš, insolvenční správce dlužníka Lubomíra Trtíka, nabízí k prodeji nemovité věci a to:

- pozemek parc. 134, zahrada o výměře 987 m2

- pozemek parc. 160/3, ostatní plocha o výměře 30 m2

- pozemek parc. 804/13, trvalý travní porost o výměře 319 m2Nabídky s uvedením kupní ceny a kontaktní údaje zájemce zasílejte do 28.02.2018 písemně na adresu ISprávce (Kosmákova 29, 750 02 Přerov, tel. 737239294) či elektronicky (insolvence.prerov@email.cz). Nemovité věci budou prodány zájemci s nejvyšší předloženou nabídkou. Insolveční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy

Soubory ke stažení:

220-scan201608231233270000.pdf
219-IMG_20160819_1349501.jpg