Prodej

Nabídka majetku prodávaného v rámci našich insolvenčních řízení. V případě, že máte o nějaký nabízený majetek zájem, prosím kontaktujte nás.

Insolvence prerov

Prodej id. 1/2 rodinného domu v k.ú. Rakov

21. 05. 2018

Ing. Robert Beneš, insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji podíl ve výši id.1/2 nemovitosti v k.ú. Rakov a to:

- pozemek parc. St. 155 - zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 52 - rodinný dům


Nabídky s uvedením kupní ceny a kontaktní údaje zájemce zasílejte do 29.06.2018 písemně na adresu ISprávce (Kosmákova 29, 750 02 Přerov, tel. 737239294) či elektronicky (insolvence.prerov@email.cz). Nemovité věci budou prodány zájemci s nejvyšší předloženou nabídkou. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.no image