Zásady IŘ

V insolvenčním řízení se dnes jednoduše nelze obejít bez pomoci profesionálů. Jedině s pomocí odborníka se lze vyhnout všem úskalím a nástrahám.

Insolvence prerov

Insolvenční řízení spočívá zejména na těchto zásadách:


a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů;
b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti;
c) nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce;
d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.

 

 

Pokud chcete řešit svou situaci, zavolejte nebo napište. Domluvíme si schůzku a zvolíme nevhodnější řešení právě pro Vás.