Prodej

Nabídka majetku prodávaného v rámci našich insolvenčních řízení. V případě, že máte o nějaký nabízený majetek zájem, prosím kontaktujte nás.

Insolvence prerov

Prodej pozemků v k.ú. Kunčice z majetkové podstaty dlužníka

Ing. Robert Beneš, insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji podíl ve výši id. 1/3 na nemovitostech zapsaných na LV 50 v k.ú. Kunčice, okr. Bělotín a to: - pozemek parc. č. 281/11 - orná půda, pozemek parc. č. 282/5 -... více

Prodej id. 1/2 rodinného domu v k.ú. Rakov

Ing. Robert Beneš, insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji podíl ve výši id.1/2 nemovitosti v k.ú. Rakov a to: - pozemek parc. St. 155 - zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 52 - rodinný dům Nabídky... více

Prodej rodinného domu v k.ú. Razová

Ing. Robert Beneš, insolvenční správce dlužníka Miroslav Balický, nabízí k prodeji nemovitost v k.ú. Razová a to: - pozemek parc. 74 - zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 230 - rodinný dům. Nabídky... více