Prodej

Nabídka majetku prodávaného v rámci našich insolvenčních řízení. V případě, že máte o nějaký nabízený majetek zájem, prosím kontaktujte nás.

Insolvence prerov

Prodej id. 1/2 rodinného domu v k.ú. Rakov

Ing. Robert Beneš, insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji podíl ve výši id.1/2 nemovitosti v k.ú. Rakov a to: - pozemek parc. St. 155 - zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 52 - rodinný dům Nabídky... více

Prodej rodinného domu v k.ú. Razová

Ing. Robert Beneš, insolvenční správce dlužníka Miroslav Balický, nabízí k prodeji nemovitost v k.ú. Razová a to: - pozemek parc. 74 - zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 230 - rodinný dům. Nabídky... více

Prodej pozemků

Ing. Robert Beneš, insolvenční správce dlužníka Lubomíra Trtíka, nabízí k prodeji nemovité věci a to: - pozemek parc. 134, zahrada o výměře 987 m2- pozemek parc. 160/3, ostatní plocha o výměře 30 m2- pozemek parc. 804/13, trvalý... více