Prodej

Nabídka majetku prodávaného v rámci našich insolvenčních řízení. V případě, že máte o nějaký nabízený majetek zájem, prosím kontaktujte nás.

Insolvence prerov

Prodej id. 1/2 nemovitosti - zahrada v k.ú. Žižice

12. 02. 2021

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 52/1 v k.ú. Žižice, okres Kladno za cenu nejvyšší nabídky.

Nabídky s uvedením kupní ceny a kontaktní údaje zájemce zasílejte do 28.2.2021 písemně na adresu ISprávce (Kosmákova 29, 750 02  Přerov, tel. 737 239 294) či elektronicky (insolvence.prerov@email.cz). Nemovitost bude prodána zájemci s nejvyšší přeloženou nabídkou. ISprávce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky. Kupní cena musí být uhrazena  před podpisem kupní smlouvy. no image