Prodej

Nabídka majetku prodávaného v rámci našich insolvenčních řízení. V případě, že máte o nějaký nabízený majetek zájem, prosím kontaktujte nás.

Insolvence prerov

Prodej pozemků v k.ú. Kunčice z majetkové podstaty dlužníka

09. 09. 2019

Ing. Robert Beneš, insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji podíl ve výši id. 1/3 na nemovitostech zapsaných na LV 50 v k.ú. Kunčice, okr. Bělotín a to:

- pozemek parc. č. 281/11 - orná půda, pozemek parc. č. 282/5 - ostatní plocha, pozemek parc. č. 290/15 - orná půda, pozemek parc. č. 290/80 - orná půda, pozemek parc. č. 300/5 - ostatní plocha, pozemek parc. č. 421/9 - orná půda a pozemek parc. č. 428/4 - vodní plocha.

 

Nabídky s uvedením kupní ceny a kontaktní údaje zájemce zasílejte do 11.10.2019 písemně na adresu ISprávce (Kosmákova 29, 750 02  Přerov, tel. 737 239 294) či elektronicky (insolvence.prerov@email.cz). Nemovitosti budou prodány zájemci s nejvyšší předloženou nabídkou. ISprávce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.no image