Prodej

Nabídka majetku prodávaného v rámci našich insolvenčních řízení. V případě, že máte o nějaký nabízený majetek zájem, prosím kontaktujte nás.

Insolvence prerov

Prodej rodinného domu v k.ú. Razová

09. 02. 2018

Ing. Robert Beneš, insolvenční správce dlužníka Miroslav Balický, nabízí k prodeji nemovitost v k.ú. Razová a to:

- pozemek parc. 74 - zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 230 - rodinný dům.

Nabídky s uvedením kupní ceny a kontaktní údaje zájemce zasílejte do 31.03.2018 písemně na adresu ISprávce (Kosmákova 29, 750 02 Přerov, tel. 737239294) či elektronicky (insolvence.prerov@email.cz). Nemovité věci budou prodány zájemci s nejvyšší předloženou nabídkou. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Soubory ke stažení:

222-Fotodokumentace_1706119292017_20171124105337.pdf
no image